Hiện nay khoa Công nghệ thông tin có 07 phòng thực hành được đầu tư năm 2010 với số lượng 215 máy tính đáp ứng nhu cầu thực tập cơ bản và nâng cao trong đào tạo cao đẳng và đại học.

Năm 2010 nhà trường đã đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ đào tạo Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính với công nghệ cao, hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo của Khoa và Nhà trường.

Đầu năm 2013 Nhà trường tiếp tục đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ đào tạo quản trị mạng  có chất lượng cao.

Có 06 phòng máy tính cũ có 104 máy được đầu tư từ năm 2006 trở về trước những máy tính này đã được khắc phục sửa chữa nhiều, Khoa đang đề nghị thanh lý và xây dựng kế hoạch đề xuất nhà trường đầu tư mới phục vụ cho hoạt động đào tạo nói chung và hoạt động đào tạo nghề theo chuẩn quốc gia và hướng đến đạt chuẩn khu vực ASEAN.

Và hiện tại nhà trường vẫn đang tiếp tục đầu tư thêm nhiều công nghệ lẫn máy móc để phụ vụ cho việc học tập của sinh viên thêm dễ dàng và tiếp cận được các công nghệ tiên tiến hiện nay và trong tương lai.

Một số hình ảnh về các phòng thực hành của khoa: