Khoa công nghệ thông tin bắt đầu đào tạo cao đẳng tin học từ năm 1997 với số lượng sinh viên ban đầu là 46. Đơn vị quản lý là Ban Điện tử Tin học Trường “Sư phạm kỹ thuật Vinh”.

Đến năm 1999 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 129/QĐ-TTg, ngày 28.05.1999 về việc thành lập “Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh” trên cơ sở trường  “Sư phạm kỹ thuật Vinh” một trong những khoa của trường được thành lập là khoa “Tin học”. 

Với sự phát triển vượt bậc của nhà trường, năm 2006 Chính phủ ra quyết định số 78/2006/QĐ - TTg ngày 14 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường “Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh”.  “Khoa Công nghệ thông tin” được thành lập.     

         Đến nay khoa đã đào tạo các trình độ cao đẳng Công nghệ thông tin, Cao đẳng nghề, Đại học, Đại học liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp và Đại học liên thông từ Cao đẳng nghề.

Cho đến nay khoa đã đào tạo được 22 khóa cao đẳng tin học và công nghệ thông tin và 14 khóa đại học; 09 khóa CĐN; 12 khóa ĐHLT. Số sinh viên của khoa ra trường hầu hết làm đúng chuyên ngành được đào tạo và được xã hội đánh giá tốt về chất lượng đào tạo đặc biệt là về năng lực thực hành. 

Công tác đào tạo

 Cho đến nay các ngành nghề đào tạo của khoa là:

- Đại học ngành “Công nghệ Thông tin”  với thời gian đào tạo là 04 năm

- Đại học liên thông “Công nghệ Thông tin” từ Cao đẳng chuyên nghiệp “Công nghệ Thông tin”, “Quản trị mạng máy tính”, “Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính” với thời gian đào tạo là 1,5 năm.

- Đại học liên thông “Công nghệ Thông tin” từ Cao đẳng nghề “Công nghệ Thông tin” với thời gian đào tạo là 02 năm.

- Cao đẳng chuyên nghiệp ngành “Công nghệ Thông tin”, “Quản trị mạng máy tính”, “Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính” với thời gian đào tạo là 02 năm.

Môi trường học tập

            Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác, quan tâm và tạo mọi điều kiện để người học có thể lĩnh hội kiến thức và khả năng sáng tạo của bản thân để có được kết quả tốt nhất.

            Trang thiết bị phục vụ học tập được đầu tư theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu học tập, hình thành và phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội.

            Công tác đoàn thanh niên và hội sinh viên của khoa được sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Đoàn trường và Hội sinh viên trường, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo khoa và các giảng viên trong khoa nên các phong trào, hoạt động đoàn hội được đẩy mạnh, phát triển cả bề nổi lẫn chiều sâu, trong đó có các hoạt động như: Sinh viên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, câu lạc bộ, tổ, nhóm học tập, học ngoại ngữ, …