Tên cơ quan: Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐHSPKT Vinh
Địa chỉ: Văn phòng khoa CNTT (Phòng 202) Tầng 2- Dãy nhà A3 - Trường ĐHSPKT Vinh, 117 - Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0903456411 - 0904315557

Website: http://www.khoacntt.vuted.edu.vn

Email: hnvinh.skv@moet.edu.vn