MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020
30/06/2020 03:22
MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020
MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

TT

Mốc thời gian quan trọng

Thí sinh/Trường

1

01/2020 -30/05/2020

Thí sinh nghiên cứu thông tin để chọn trường và ngành

2

Trước 31/5

Tìm hiểu thông tin về Đề án TS năm 2020

3

 15/6 - 30/6

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ

4

15/7-25/7

Dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD - ĐT được gửi các Đoàn/Đơn vị để tư vấn

5

08 - 10/8

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

6

30/8-5/9

- Công bố kết quả thi THPT
- Phát hồ tốt nghiệp THPT (giấy chứng nhận tốt nghiệp, học bạ) tại các trường THPT.

7

9/9-18/9

Thí sinh điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

8

10/9-15/9

Xét tuyển, cấp giấy báo, nhập học đợt 1 theo học bạ THPT

9

24/9 - 26/9

Xét tuyển đợt 1 theo phương thức tuyển sinh bằng kết quả thi  tốt nghiệp THPT

10

27/09

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo kết quả thi THPT

11

3/10

Tổ chức nhập học đợt 1 theo phương thức tuyển sinh bằng kết quả thi  tốt nghiệp THPT

12

Từ 8/10

Công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển

Lưu ý:  Tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển liên tục, cấp giấy báo và tổ chức nhập học liên tục đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 30/8-5/9 )