BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY DUYỆT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025
24/08/2020 09:08
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY DUYỆT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY DUYỆT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Chiều 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

 

ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG CÓ UY TÍN

       Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Trường đã phát huy vai trò lãnh đạo trong việc định hướng và xây dựng các chương trình, đề án lớn của Trường.

       Tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên, học sinh ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, có nhiều tiến bộ. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp cơ bản phù hợp với quy mô và sự phát triển của Trường.

       Trường đã mở thêm được một số ngành nghề đào tạo mới. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo công bằng, khách quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức ổn định; an ninh, trật tự trong nhà tường được đảm bảo.

       Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua còn bộc lộ một số hạn chế, đó là công tác tuyển sinh còn nhiều khó khăn, chưa đạt được chỉ tiêu đề ra ở một số ngành nghề, trình độ đào tạo; chưa có cơ chế tài chính cụ thể theo hướng tự chủ, nguồn thu tài chính từ các dịch vụ còn thấp;…

       Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là trở thành trường Đại học sư phạm kỹ thuật đào tạo theo định hướng ứng dụng có uy tín trong khu vực miền Trung và cả nước; kết hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     Tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành đề nghị Trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kích hoạt khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên; có dự báo, đánh giá tình hình sát hơn để hướng đến có đào tạo có địa chỉ thực sự, theo nhu cầu của thị trường; có hợp tác với các địa phương.

        Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ trăn trở của Trường về hướng tự chủ của Trường, theo đó cần làm rõ hướng tự chủ, tư duy, định hướng cụ thể, nhất là xác định mũi nhọn. 

 Một số ý kiến cũng đề cập đến nâng cao chất lượng công tác Đảng trong nhà tường như: công tác kiểm tra, giám sát…

 

ĐÀO TẠO CẦN BÁM SÁT NHU CẦU THỰC TIỄN 

     Kết luận nội dung về văn kiện, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét cân nhắc bổ sung thêm mệnh đề đoàn kết vào chủ đề Đại hội;...

     Về định hướng sắp tới cho nhà trường, nhấn mạnh xu thế cạnh tranh trong công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo, đến dịch vụ sau đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường không ngừng đổi mới, nhất là trong cơ chế tự chủ, cấu trúc, đặc biệt là xem xét nhu cầu thị trường lao động của khu vực Bắc Trung Bộ để bám sát thực tiễn và có hướng đào tạo phù hợp; mở rộng, hỗ trợ đào tạo.

       Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, với truyền thống, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nhà trường không thể bằng lòng với quy mô đào tạo hiện tại mà cần phải hết sức trăn trở để mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển.

      Bên cạnh đó, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cần hết sức quan tâm lãnh đạo khởi động nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học ứng dụng, thông qua việc phát động phong trào ngay trong sinh viên; đồng thời là địa chỉ mời gọi, kết nối, hợp tác để mở rộng nghiên cứu; qua đó để khởi động các chương trình cho học sinh, sinh viên.

      Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy chế, quy định, nguyên tắc làm việc của Đảng ủy, chuyên môn để đảm bảo quá trình vận hành minh bạch, công khai; gắn trách nhiệm tập thể và cá nhân; trau dồi, cập nhật, kiến thức, quy định, phương pháp để thực hiện tốt công tác Đảng. Bên cạnh đó, Nhà trường cần đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, xây dựng trong tập thể để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

     Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh diễn ra trong các ngày 25 và 26/8/2020.