TỔNG HỢP Ý TƯỞNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO “SV-VUTE 2021”
02/11/2021 10:31
TỔNG HỢP Ý TƯỞNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO “SV-VUTE 2021”
  TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Khoa Công nghệ thông tin                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
TỔNG HỢP Ý TƯỞNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO “SV-VUTE 2021”
TT Tên dự án, ý tưởng
1 Mái hiên đỗ xe ô tô
2 Dịch vụ hỗ trợ kỹ năng số cho cộng đồng - Đội “Cứu hộ IT thần tốc”
3 EO-Camera
4 Gọi xe lăn trong bệnh viện (phạm vi ứng dụng trong 1 tầng)
5 Dịch vụ “CPR-Speed” tìm kiếm và sửa chữa xe
6 Phần mềm hỗ trợ sửa máy tính Online
7 Công nghệ thông tin và truyền thông số với Blockchain
8 Đội cứu hộ máy tính trường ĐHSPKT Vinh
9 Mô hình trồng cam và bưởi kết hợp công nghệ IoT vào chăm sóc mang hiệu quả cao
10 Xây dựng môi trường kinh doanh trên nền tảng Facebook
11 Dạy học lập trình cho học sinh tiểu học
12 Ứng dụng thời đại mới